EXPOSITIE

DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID
Tentoonstelling Domkerk 2 mei t/m 18 juni 2017  
Utrecht, Nederland

 

“Wat mij betreft zou ik altijd wel in een kerk als de Domkerk willen exposeren”.
Het sobere interieur, zoals dat tengevolge van de Reformatie ontstond, zegt de Belgische kunstenaar Piet Stockmans zeer te waarderen. De esthetiek en ingetogenheid van zijn werk past hier dan ook uitzonderlijk goed. De gelaagdheid ervan verleent ruimte voor interpretatie.
De indrukwekkend hoge gewelven, maar ook de intimiteit van een kleine kapel. Het wisselende licht. De serene sfeer en de stilte. Het gegeven dat deze plek al eeuwen en tot op de dag van vandaag als kerk functioneert. De kunstenaar beschouwt de specifieke context van deze religieuze architectuur waarin zijn werk wordt gepresenteerd en wie het daar ziet als medebepalend in de totale beleving.
 
In een even intuïtief als weloverwogen proces heeft Stockmans zijn objecten en installaties geplaatst en gegroepeerd. In een nis ligt het kleinste werk; Een stapel bladzijden. In deze omgeving op te vatten als een verwijzing naar ‘het Woord’ dat binnen de Protestantse traditie zo van belang wordt geacht. Stockmans gaf het de prikkelende titel:‘Zig zag boekje voor de twijfelende gelovige’ (2014)
‘Mantel’ (2007) is een imposant groot werk van wel twee bij twee meter. Het bestaat uit vele aaneengeschakelde dunne plaatjes porselein en heeft het voorname aanzien van een waarlijk koninklijk gewaad. Opvallend is het ritmische patroon in kobalt blauw glazuur. Met die typerende kleur accentueert Stockmans doorgaans zijn overwegend witte porselein. Niet omdat hij nu speciaal zo van blauw houdt of er een diepere bedoeling aan hecht. Het is nu eenmaal het enige blauw dat bij zo’n 1400 graden een zuivere kleur oplevert. Maar hier in de kerk lijkt deze speciale, altijd weer terugkerende tint een symbolische betekenis te krijgen. Lijkt het te verwijzen naar een werkelijkheid voorbij het hier en nu. In de christelijke iconografie staat blauw voor het hemelse, het goddelijke.
Voor Stockmans is porselein het materiaal bij uitstek om het kwetsbare uit te drukken.
Zo liggen elders afgietsels van een vrouwentorso opeengestapeld. Ze vormen een opmerkelijke dialoog met de stenen kerkvloer. Letterlijk en figuurlijk is er sprake van contrast maar ook van weerspiegeling. Schijnbaar onvergankelijke jeugd, maar o zo broos en breekbaar lichten deze menselijke schaalvormen op tegen het donkere Belgische hardsteen dat de tijd heeft getrotseerd. Op enkele plekken glanzend uitgesleten waar eeuwenlang talloze voetenstappen zijn gezet. Maar evenzeer demonstreert deze grotendeels uit grafzerken bestaande vloer vergankelijkheid.
Memento mori spreekt tevens uit de brokken en scherven van een andere vloerinstallatie in een kapel met praalgraf. ‘Lans’ (2015), een object van drie meter lengte en de reeks maskers ‘Via Dolorosa (14 staties of doeken van Veronica)’ (1995) roepen het lijden van Christus op. De afdruk in blauw van een mannentorso in ‘Corpus’ (2004) diens gebroken lichaam. Doch ook de diepere betekenis voor de gelovige dat met zijn lijden, dood en opstanding het kwaad van de wereld overwonnen is. In zijn aanvaarde kwetsbaarheid toonde Christus kracht.
 
Over de kunstenaar:
Piet Stockmans (Leopoldsburg / B, 1940) studeerde in Hasselt en vervolgens in Selb (D) beeldhouwen en keramiek. Als industrieel ontwerper van ondermeer serviesgoed heeft hij altijd sterk rekening moeten houden met de functionaliteit van het uiteindelijke product. Als beeldend kunstenaar wil hij juist niet van te voren iets bedenken. De 50 jaar die hij nu met porselein bezig is, heeft hem een grote technische kennis en vaardigheid verschaft en hem vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden en beperkingen van het materiaal. En juist dat biedt hem vrijheid om impulsief handelen toe te laten en al doende zijn ontdekkingen te doen. Zo ontstaat er telkens iets nieuws. Piet Stockmans woont en werkt in Genk. Sinds 2010 heeft hij zijn atelier en twee grote toonzalen ondergebracht in het magazijngebouw van de voormalige kolenmijn aldaar. Zie ook: www.pietstockmans.com
 
Organisatie: Tentoonstellingscommissie Domkerk
Tekst: drs. Liesbeth de Jong

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 10 – 16.00 uur
Zaterdag van 10 – 15.30 uur
Zondag van 12.30 – 16.00 uur.

 

http://www.domkerk.nl/nl/bezoek/exposities 


van