Filosofie

Schepping stoelt op doen, niet op denken;
het maken baart ideeën die op hun beurt andere ideeën voortbrengen;
gaandeweg, onderweg, worden er, hoe vreemd ook, beslissende opties genomen.
Zoals het automatisme van de ploegende boer,
of de gewoonte van het gebed,
of van het reciteren van mantra's,
of nog de herhaling van een dagelijks gebaar.
Het is een zoeken naar eenvoud, naar rust, naar lichamelijk wel-zijn.